با تصویب مجلس صورت می گیرد؛

واریز درآمدهای خدمات و امکانات بازارچه‌های مرزی به حساب خزانه داری

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی درآمدهای حاصل از ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور در نوبت صبح نمایندگان در بررسی بخش های درآمدی بودجه مقرر کردند که درآمدهای حاصل از ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی موضوع ردیف شماره 140115 جدول شماره 5 این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.

نمایندگان همچنین در بررسی الحاق بندی به یک تبصره از لایحه بودجه کل کشور مقرر کردند که کلیه دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی و دارندگان ردیف در این قانون مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی را طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و صنعت و معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد به صورت نسیه وصول نمایند و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا دریافت یکجا دستگاههای مذکور موظفند با دریافت تضامین لازم به تشخیص خود به ماخذ سود مالیات 24 درصد به کل مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند و بر مبنای آن قرارداد منعقد کنند تا مجوز صادر و در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجوه تا پایان بهمن ماه اقدام نمایند.