منابع غربی :

رژیم صهیونیستی در مرزهای لبنان و سوریه به حال آماده باش درآمد

آفریقا و خاورمیانه

یک روزنامه فرانسوی از آماده باش ارتش رژیم صهیونیستی در مرزهای لبنان و سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لوموند چاپ فرانسه، ارتش رژیم صهیونیستی در مرزهای لبنان و سوریه به حال آماده باش درآمد.

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که لبنان طی ماه های اخیر به دلیل بحران سوریه شاهد ناامنی در شهرهای مختلف این کشور و انفجارهای متعدد است.