با تصویب نمایندگان؛

دریافت روزانه 3 هزار تومان از زندانیانی که به مرخصی اعزام شده یا شاغلند

مجلس

با تصویب نمایندگان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی مجاز شدند از زندانیانی که به مرخصی اعزام شده یا در زندانهای باز، اشتغال دارند روزانه 30 هزار ریال اخذ شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در نوبت صبح و در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 ،نمایندگان مجلس در بررسی یک بند از تبصره ای از لایحه بودجه به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه دادند زندانیانی که به مرخصی اعزام می شوند یا در زندان های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونکی قرار دهند.

تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه 30 هزار ریال تعیین می گردد که توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفاده کنندگان اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، موضوع ردیف درآمدی 140 -164 جدول شماره 5 قانون واریز می شود.

زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و موسسه مربوطه قادر به تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند، از پرداخت آن بخش از هزینه معاف می شوند .

همچنین نمایندگان با تصویب یک پیشنهاد الحاقی به این تبصره مقرر کردند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجاز است به ازای صدور الکترونیک هر سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی علاوه بر حق الثبت دریافتی مبلغ 50 هزار ریال اخذ و به حساب درآمدی جداگانه ای در خزانه واریز نماید.

معادل 100 درصد درآمد به دست آمده تا سقف 1430 میلیارد ریال به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می یابد تا در راستای تأمین هزینه های تملک دارایی های سرمایه و هزینه ای مرتبط با توسعه ثبت الکترونیک تکمیل بانک های اطلاعاتی و داده آمایی و آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی هزینه نمایند.