سخنگوی وزارت خارجه:

روابط اقتصادی بین دو کشور ایران و فرانسه دربردارنده منافع دو طرفه است

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص سفر هیئت اقتصادی فرانسه به تهران گفت: سفر این هیات در راستای بررسی زمینه های تقویت تعامل بین بخشهای خصوصی دو کشور صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص سفر هیات اقتصادی فرانسه به تهران اظهار داشت: سفر هیات اقتصادی فرانسوی (شورای کارفرمایان فرانسه) به ایران که متشکل  از صاحبان صنایع و شرکت های این کشور در زمینه های مختلف است، از تاریخ14 لغایت 16 بهمن، با هدف شناسایی ظرفیت های اقتصادی و فرصت های سرمایه گذاری آینده در بخش های مختلف اقتصادی کشورمان صورت می گیرد.

روابط اقتصادی بین دو کشور ایران و فرانسه دربردارنده منافع دو طرفه است و بر اساس هماهنگی بعمل آمده، شرکت های فرانسوی در این سفر با مقامات ذیربط اقتصادی و صاحبان صنایع کشورمان و فعالان بخش خصوصی دیدار خواهند داشت.

طی ماه های اخیر هیات های اقتصادی مختلفی از کشورهای اروپایی به کشورمان سفر نموده اند که سفر این هیات اقتصادی نیز در همین چارچوب و در راستای بررسی زمینه های تقویت تعامل بین بخشهای خصوصی دو کشور صورت می گیرد.