سفر فرستاده ویژه رئیس جمهور سیرالئون به تهران

سیاست خارجی

فرانکین بای کارگبو وزیر دادگستری و فرستاده ویژه رئیس جمهور سیرالئون که در راس هیاتی شامل عثمان کامارا وزیر تجارت و صنعت ، کارگبو مشاور ویژه رئیس جمهور ، هاشم هاشم رئیس هیات تجاری سیرالئون در خاورمیانه ، در حال دیدار از جمهوری اسلامی است با امیر عبدالهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امورخارجه ملاقات کرد .

امیر عبدالهیان در این ملاقات ضمن اشاره به جایگاه آفریقا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به توسعه و پیشرفت در قاره آفریقا ابراز امیدواری کرد .

وی همچینین با اشاره به حضور هیات سیرالئونی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری به عنوان زمینه ساز همکاریهای دولت جدید با کشور دوست و برادر سیرالئون ، بر ادامه همکاریهای دو جانبه و در مجامع بین المللی تاکید کرد و گفت : سطح روابط اقتصادی دو کشور علیرغم ظرفیتهای موجود رضایت بخش نیست .

در همین راستا وی پیشنهاد تشکیل کمیته کاری دوجانبه اقتصادی دو کشور را ارائه نمود که با استقبال طرف سیرالئونی روبرو شد .

فرانکلین وزیر دادگستری سیرالئون نیز در این دیدار با اشاره به شعار انتخاباتی رئیس جمهوری سیرالئون مبنی بر برنامه خوشبختی مردم کشورش و با توجه به نیاز سیرالئون به همکاری در بخشهای خدمات فنی و مهندسی ، مهندسی ، نفت ، انرژی ، کشاورزی ، صنعت و معدن از یک سو و پیشرفت ها و تجربیات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ها از سوی دیگر ، خواستار همکاری جمهوری اسلامی ایران در این موارد شد.