جلسه مجلس برای ادامه بررسی بودجه 93 آغاز شد

مجلس

جلسه علنی مجلس به منظور ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به منظور ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور آغاز شد.

نمایندگان در ششمین روز از بررسی لایحه بودجه صبح امروز به منظور ادامه بررسی بخش درآمدی بودجه تشکیل جلسه دادند.

برررسی لایحه بودجه 93 کل کشور از روز چهارشنبه گذشته پس از تصویب کلیات آغاز شد و امروز در ششمین روز از بررسی جزئیات بودجه، نمایندگان همچون روزهای گذشته در سه شیفت تشکیل جلسه خواهند داد.