شانس بالای عبدالله گل برای تصاحب دوباره پست رییس جمهوری ترکیه

نظرسنجی,ریاست جمهوری

آنکارا - ایرنا - نتایج یک نظر سنجی حاکی از آن است که شانس ˈ عبدالله گل ˈ رییس جمهوری فعلی ترکیه برای پیروزی در انتخابات رییس جمهوری این کشور در مقابل ˈ رجب طیب اردوغانˈبسیار بیشتر است.

بخش تحقیقات خبرگزاری ˈجیهانˈ ترکیه در یک نظر سنجی اعلام کرد که 47 درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی به ˈ عبدالله گلˈ برای تصدی دوباره پست رییس جمهوری ترکیه رای دادند ، ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه 5/17 درصد و ˈکمال قلچدار اوغلوˈ رهبر حزب جمهوریخواه خلق نیز 3/7 درصد آرا را به خود اختصاص دادند.

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه سال آینده برگزار خواهد شد.

در این نظر سنجی که 3 هزار نفر از مردم ترکیه از 42 استان شرکت کردند نزدیک به 40 درصد حایز رای دادن در ترکیه در مورد حزبی که در انتخابات شهرداری ها به آن رای خواهند داد هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده اند.

براساس این گزارش، 5/21 درصد مردم ترکیه در مورد حزبی که به آن رای خواهند داد تصمیم گرفته اند و 7/18 درصد نیز عنوان کرده اند که برای آنان شخص نامزد در انتخابات محلی اهمیت دارد.

طبق نتایج این نظر سنجی درصد آرای حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در انتخابات محلی 4/36 درصد، حزب مخالف جمهوریخواه خلق 8/28 درصد، حزب حرکت ملی 5/20 درصد و حزب حرکت صلح و دمکراسی 4/7 درصد خواهد بود.

3/59 درصد شرکت کننده در این نظر سنجی عملیات 17 دسامبر را عملیات پلیس و قوه قضاییه علیه فسادمالی و ارتشاء می خوانند و تنها 1/33 درصد آن را یک عملیات سیاسی در آستانه انتخابات محلی ارزیابی می کنند و 6/28 درصد نیز آن را یک توطئه بین المللی علیه دولت آنکارا ارزیابی کردند.

در پی عملیات مبارزه با فساد و ارتشا توسط پلیس و دادستان استانبول در 26 آذر ماه گذشته شماری از منتسبان به دولت ترکیه ، دو نفر از فرزندان کابینه سابق و برخی از فعالان اقتصادی به اتهام اخذ رشوه بازداشت شدند.

22 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی یادشده عملیات 17 دسامبر در ترکیه را با هدف ضربه زدن به تجارت بین ایران و ترکیه ارزیابی می کنند و 1/39 درصد نیز اعتقاد دارند که این عملیات یک مجادله قدرت بین جماعت گولن و حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ است.

81 درصد شرکت کننده در این نظر سنجی از دستگیری فرزندان برخی از وزیران به اتهام فسادمالی و ارتشاء در جریان عملیات 17 دسامبر حمایت کرده اند و 1/78 درصد آنان نیز استعفای وزیران کابینه منتج از این عملیات را صحیح ارزیابی کرده اند.

6/71 درصد مردم ترکیه اعتقاد دارند که مداخله نکردن دولت در امور قوه قضاییه راه برون رفت از بحران سیاسی کشور است و 3/71 درصد نقش فعال از سوی رییس جمهوری ترکیه را راه برون رفت از این بحران می دانند و 2/62 درصد نیز می گویند اعاده بکار پلیس های تصفیه شده راه برون رفت از بحران سیاسی جاری در بعد از عملیات فساد مالی و ارتشاء است.

خاورم**2012** 230 **1010
کد N99852