محجوب:

حکم ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم با بند واو تبصره 9 تطابق ندارد

مجلس

اگر ما اشتباه می کنیم و یادر جای دیگری این مسئله روشن شده به ما بگویید تااین ابهام برطرف شود امادرغیر این صورت از نمایندگان تقاضا می کنم که از انجایی که این بند با حکم ماده 119 تطابق ندارد به حذف آن رای دهند.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: حکم ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه با بند«و» تبصره 9 تطابق ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند «و» تبصره 9 بخش درآمدی لایحه بودجه سال 93 کل کشور پیشنهاد حذف این بند را که براساس آن حکم ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درمورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب جاری است را مطرح کرد.

نماینده مردم تهران در مخالفت با بند مذکور گفت: در بند«و» مسئله ای که مطرح می شود این است که اسمی از قوانین گمرکی در حکم ماده 119 به میان نیامده است و دلیل ما برای حذف این است که چیزی در موردمعافیت‌ها وتخفیفات گمرکی در این حکم نیامده که ما بگوییم این مسئله به قوت خود در این بند باقی است.

وی در ادامه افزود: اگر ما اشتباه می‌کنیم و یا در جای دیگری این مسئله روشن شده به ما بگویید تا این ابهام برطرف شود، اما در غیر این صورت از نمایندگان تقاضا می‌کنم که از انجایی که این بند با حکم ماده 119 تطابق ندارد به حذف آن رای دهند.

در نهایت پیشنهاد حذف بند «و» تبصره 9 از جانب نمایندگان مردم رای نگرفت.

کد N99703