در گفتگو با مهر مطرح شد؛

هیأت تحقیق و تفحص از وزارت صنعت مافیای گندم در دولت قبل را بررسی می کند

مجلس

عضو هیأت تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کالاهای استراتژیک از بررسی پرونده مافیای واردات گندم در دولت قبل خبر داد.

احمد امیرآبادی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به درخواست هیأت تحقیق و تخصص از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص کالاهای استراتژیک برای تمدید مهلت تحقیق و تفحص گفت: این هیأت در حال جمع آوری اطلاعات از اقدامات دولت قبل در واردات کالاهای اساسی، ارزی که از کشور خارج شده، استاندارد شدن کالاهای وارداتی و مقدار کالاهای وارد شده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر این هیأت تحقیق و تفحص در وزارت صنعت در حال جمع آوری اطلاعات از مافیای واردات گندم در سال های 91 و 92 است، این مافیا در سال 91 قیمت گندم را 431 تومان اعلام کردند که موجب شد کشاورزان گندم خوراکی را به دامداران بفروشند و در مقابل با نرخ 900 تا  1200تومان گندم نامروغوب وارد کرد.

این مافیا متأسفانه هنوز هم در برخی وزارتخانه ها حضور دارند و مدیران نتوانستند آنها را اخراج کنند.