مقام پارلمانی روس: غرب اوکراین را قربانی نظام تک قطبی جهان می کند

اوکراین سلوتسکی اوراسیا,صدای روسیه

مسکو -ایرنا- لئونید سلوتسکی رییس کمیسیون امور کشورهای همسود و همگرایی اوراسیایی دومای روسیه گفت: غرب اوکراین را قربانی ایده ایدئولوژیکی نظام تک قطبی خود می کند و می خواهد از این طریق به حفظ نظام بپردازد.

به گزارش ایرنا، سلوتسکی روز دوشنبه در گفتگو با رادیو دولتی صدای روسیه اظهار داشت: باید ابهامات در وضعیت و علت وقوع ناآرامی ها و حوادث ناگوار در اوکراین برطرف شود.

وی افزود: ماهیت این مساله را می توان در اظهارات زبگنیو برژینسکی مشاور سابق امنیت ملی آمریکا یافت که اوکراین را پایگاه مقدم غرب در رویارویی با اتحاد شوروی سابق خواند.

مقام پارلمانی روس گفت: این نظریه برژینسکی با گذشت دو دهه و شکل گیری بلوک اقتصادی اوراسیا متشکل از روسیه و چند جمهوری شوروی سابق که برای مشارکت با اتحادیه اروپا تلاش می کند، اهمیت مجدد یافته است.

وی افزود: بلوک اقتصادی اوراسیا می تواند بلوکی جدی در ساختار اقتصادی جهانی در قرن بیست و یکم باشد و این مانند استخوانی است که در گلوی کسانی که برای حفظ نظام تک قطبی آمریکا تلاش می کنند، گیر کرده است.

رییس کمیسیون امور کشورهای همسود و همگرایی اوراسیایی دومای روسیه یادآوری کرد: مساله مشارکت احتمالی اوکراین در بلوک اقتصادی اوراسیا به شدت خشم مقام های غربی را برانگیخته است.

وی افزود: در این رابطه برای برهم زدن مشارکت اوکراین در بلوک اقتصادی اوراسیا، دهها سیاستمدار کوچک و بزرگ به این کشور سفر کردند که از آن جمله سناتور مک کین آمریکایی و آلکساندر کواسنیوسکی رییس جمهوری سابق لهستان بود.

وی گفت: این سفرها، اقدامات و اظهارات این افراد، نمونه آشکار مداخله خارجی در امور داخلی یک کشور است و با معیارهای مناسبات بین المللی مغایرت دارد.

سلوتسکی گفت: تقاضاهای سیاستمداران غربی از مخالفان دولت برای تظاهرات و برپایی اعتراضات خیابانی محرک ناآرامی های گسترده بود که در بسیاری موارد از کنترل خارج شد و عواقب ناگواری به همراه داشتند.

وی این ایده را که اوکراین به عنوان قربانی نظام تک قطبی جهان مطرح می شود، کشنده خواند و گفت: امیدوارم ملت اوکراین با توجه به منافع ملی کشور خود و تثبیت اقتصاد کشور انتخاب خود را بکند.

اروپام/2242**518** 1337
کد N99500