مجلس مصوب کرد؛

معافیت مشترکین برق خانگی روستایی و چاه های کشاورزی از پرداخت عوارض 30 ریالی

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشترکین خانگی روستائی و چاه های کشاورزی از پرداخت 30ریالی عوارض برق معاف شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه 93، نمایندگان مجلس بندی را به تصویب رساندند که طبق آن مشترکین خانگی روستائی و چاه های کشاورزی از پرداخت عوارض 30 ریالی برق معاف می شوند.

بر این اساس نمایندگان مجلس مصوب کردند که وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده مبلغ 30 ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی روستائی و چاه های کشاورزی دریافت نماید.

همچنین مقرر شد وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز شود، منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت های ذیربط محسوب نمی شود.

همچنین در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه 93 وکلای ملت مقرر کردند حکم ماده  119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درمورد معافیت ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و درسایر قوانین مصوب جاری است.