نماینده مردم بروجرد مطرح کرد:

لزوم سرعت بخشی دولت به تدوین الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

مجلس

براساس این الگو باید اهداف نظام در بخش‌های مختلف تدوین شود و دولت در آماده کردن این الگو باید تسریع کند.

نماینده مردم بروجرد از دولت در خواست تا به تدوین الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت سرعت ببخشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد در تذکری با اشاره به ماده 1 برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: در این برنامه به تدوین الگوی ایرانی اسلامی در سه سال نخست برنامه تاکید شده است و این الگو چراغ راه کشور باید باشد.

وی افزود: براساس این الگو باید اهداف نظام در بخش‌های مختلف تدوین شود و دولت در آماده کردن این الگو باید تسریع کند.

کد N99374