دیده بان حقوق بشراسترالیا در مورد بازداشت یکهزار کودک مهاجرتحقیق می کند

مهاجرت,بازداشت

تهران - ایرنا - دیده بان حقوق بشر استرالیا دوشنبه از تحقیق درمورد بازداشت بیش از یک هزار کودک که طبق سیاست های دولت برای مقابله با مهاجران غیرقانونی به این کشور صورت می گیرد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از سیدنی، ˈجیلیان تریگزˈ رییس کمیسیون دیده بان حقوق بشر استرالیا گفت: هدف از این تحقیق بررسی پیامدهای بازداشت اجباری بیش از یک هزار کودک پناهجوی نگاهداشته شده در مراکز مهاجرتی استرالیا و نیز بیش از یکصد کودک دیگر در کشور جزیره ای ˈنائوراˈ است.

تریگز گفت: این کودکان به همراه سایر پناهجویان از هرگونه آزادی منع شده اند و بهترین سال های عمرشان را پشت سیم های خاردار و در یک محیط تنش زا سپری می کنند.

وی افزود: با این تحقیق معلوم خواهد شد که استرالیا مقررات بین المللی حفاظت از کودکان را نقض می کند و در نتیجه اقدام هایی برای مقابله با این گونه سیاست ها صورت خواهد گرفت.

براساس این گزارش، استرالیا که هر ساله با موج گسترده یی از پناهجویانی روبروست که سوار بر قایق از کشور اندونزی عازم این کشور می شوند اخیرا با به اجراگذاردن سیاست های ضدمهاجرتی اقدام به اعزام این پناهجویان به بازداشتگاه هایی در کشورهای جزیره ای کوچک و دورافتاده ˈپاپوا گینه نوˈ و ˈنائوراˈ دراقیانوس آرام می کند.

گفته می شود کودکانی که به همراه والدینشان و دستکم به مدت دو سال در این بازداشتگاه ها بسر می برند تحت شرایط دشواری نظیر اعتصاب غذا و اقدام های خشونت آمیزی چون شورش های شدید که با گازاشک آور و ماشین های آبپاش سرکوب می شود، بسر می برند.

مترجمام 1450**1392
کد N99272