با مصوبه مجلس؛

شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی برای املاک و منبع ارث از سال 91 الزامی نیست

مجلس

نمایندگان مجلس مقرر کردند شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی برای املاک و منبع ارث از سال 91 تا 1393 الزامی نباشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه 93 مقرر کردند مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1393 تمدید گردد.

همچنین وکلای ملت بند دیگری از لایحه بودجه را تصویب کردند که مقرر شد شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی برای املاک و منبع ارث برای عملکرد از سال های 91 تا 93 الزامی نیست.

بر این اساس مصوب شد شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366.3.12 و ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه و املاک و منبع ارث برای عملکرد سال های 1390، 90، 92 و 93 الزامی نیست.