در مجلس مطرح شد؛

صف های طولانی به بهانه 70 یا 80 هزار تومان باعث مضحکه دشمنان شده است

مجلس

نماینده بجنورد گفت: صف های طولانی به بهانه 70 یا 80 هزار تومان برای سبد کالا باعث مضحکه دشمنان شده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم در تذکر شفاهی بر اساس اصل سوم قانو ن اساسی و ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس، گفت: در انجام تمام کارها باید جهت گیری ما عدالت و رفع تبعیض باشد.

وی افزود: سئوال من از دولت ضمن تقدیر از اقدام به توزیع سبد کالا این است که آیا این نحوه توزیع سبد کالا باعث عدالت شده یا در جامعه تبعیض ایجاد کرده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: بنده سوال کردم که منابع این سبد کالا از کجاست، پاسخ دادند از سه ردیف مجزا که در اختیار رئیس جمهور و خزانه است تامین می شود، آیا این مسئله مصوبه مجلس را دارد یا نه که کارشناسان اقتصادی مجلس می گویند چنین چیزی وجود ندارد.

گفت: بخشی از استان ها در این کشور در فقر دست و پا می زنند، صف های طولانی به بهانه 70 یا 80 هزارتومان باید مضحکه دشمنان شده است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مجلس باید به امور کشور و مسئله مهمی که 75 میلیون نفر را به خود درگیر کرده، رسیدگی کند و دولت نیز روشی را طی کند که از عدالت دور نشویم.