محجوب:

تمدید قوانین آزمایشی در قانون بودجه تاکنون مرسوم نیست

مجلس

نماینده مردم تهران با بیان اینکه ما بنا بود از ارزش افزوده مالیات بگیریم، گفت: اگر این بند آزمایشی هم باشد ما با تمدید آن مخالف هستیم و امیدوارم که نمایندگان نیز به حذف آن رای دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: تمدید قوانین آزمایشی در قانون بودجه تاکنون مرسوم نبوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند «ب» تبصره ۹ بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور ضمن دفاع از حذف بند مذکور که براساس آن مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات برارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می‌گردد، اظهار داشت: انچه در این مورد روشن است این است که ما یک قانون آزمایشی داشتیم که طبق آیین نامه برای تمدید آن شرایطی لازم است، ضمن اینکه تابحال مرسوم نبوده که در قانون بودجه قوانین آزمایشی را تمدید کنند.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه ما بنا بود از ارزش افزوده مالیات بگیریم، گفت: اگر این بند آزمایشی هم باشد ما با تمدید آن مخالف هستیم و امیدوارم که نمایندگان نیز به حذف آن رای دهند.

کد N99140