باهنر:

بهتر از این هم می شد سبد کالا را توزیع کرد/ غلط می کند کسی عزت ملت ایران را بفروشد

مجلس

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده مردم تهران درخصوص ابهام تأمین منبع مالی سبد کالا گفت: درمورد نحوه توزیع سبد کالا نگرانی ها و انتقاداتی وجود داردکه باید در جلسه ای نماینده دولت در این خصوص توضیح دهد، مجلس معتقد است بسیار بهتر از وضعیت موجود هم می شد سبد کالا را توزیع کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه در دستور کار قرار داشت.

پس از تذکر کوچک زاده در خصوص ابهام منبع مالی سبد کالا و پاسخ نوبخت معاون برنامه ریزی و وزارت راهبردی رئیس جمهور به این ابهام و اعلام ردیف تأمین مالی سبد کالا، مهدی کوچک زاده نماینده تهران تذکر ماده 79 را مطرح کرد.

بر اساس ماده 79 هر بار نماینده ای احساس کند که به وی توهین شده می تواند در پاسخ به توهین تذکر و توضیح دهد.

کوچک زاده گفت: برادر عزیزمان آقای نوبخت معلوم نیست با کدام مجوز در جلسه دفاع از لایحه بودجه به تذکر نماینده پاسخ می دهد.

نماینده مردم تهران در مجس با اشاره به اظهارات معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: نوبخت اعلام کرد چه لزومی داشت شما اینجوری بگویید، می آمدید در گوش ما می گفتید.

وی ادامه داد دولت تصمیمی گرفته که کشور را دچار هیجان کرده است اظهارات شما نسبت ناروا به مجلس بود.

در ادامه محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت خطاب به کوچک زاده گفت: طبق آئین نامه ما برای نمایندگان دولت حق بیان تذکر ماده  79را قائل نشدیم بنابراین شما طوری صحبت کنید که توهین به نمانیده دولت تلقی نشود.

مهدی کوچک زاده نیز گفت: چشم مراقبم.

کوچک زاده ادامه داد: شما می گویید بیایید به من خصوصی بگویید اما تذکر من متوجه موضوعی بود که همه کشور را در بر می گیرد شما چرا نیامدید به من درگوشی بگویید.

نماینده مردم تهران ادامه داد: در بحث تأمین منابع مالی سبد کالا، کارشناس دولت آقای رحمتی که در مجلس حضور دارند را قبول دارم اگر ایشان چیزی را که آقای نوبخت برای تأمین مالی سبد کالا قبول داشت ما هم قبول می کنیم، اینطور نباشد که آقای نوبخت همینجوری ردیفی را برای تأمین اعتبار سبد کالا اعلام کند.

کوچک زاده اظهار داشت: روز شنبه 50 کارگر دانشکده در کلاس من آمدند و نسبت به توزیع سبد کالا اعتراض کردند که چرا به ما سبد کالا تعلق نمی گیرد در حالی که برای همه اساتید سبد کالا در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: این چه نحوه توزیعی است که کسانی که دستشان به دهانشان می رسد از سبد کالا برخوردار می شوند اما کارگران و کشاورزان شامل سبد کالا نمی شوند!

وی تأکید کرد: این نحوه توزیع شایسته دولت مدعی تدبیر نبود.

وی خطاب به نوبخت اظهار داشت: اگر اظهارات شما مبنی بر اینکه خزانه کشور خالی است درست بود پس اعتباری را که می گویید از کجا آورده اید؟ آقای مصباحی مقدم اعلام کردند که تامین اعتبار سبد کالا 1000 میلیارد تومان هزینه دارد.

کوچک زاده همچنین در پاسخ به اظهارات محمد قسیم عثمانی مبنی بر اینکه دولت گذشته این اعتبارات را به صورت بن میان یک میلیون نفر نور چشمی توزیع می کرده است گفت: آقای عثمانی اگر شما از این بن ها اطلاع دارید بدین معنا است که شما هم از نور چشمی ها هستید.

در ادامه محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر کوچک زاده گفت: من همه اظهارات شما را تحمل کردم اما این جمله آخر شما خوب نبود البته بهتر بود آقای عثمانی هم این جمله را نمی گفتند، اینکه به یک میلیون نفر نور چشمی بن داده اند، باید بگویم امیدواریم روزی 70میلیون جمعیت کشور نورچشمی شوند اما به ده تا 15 نفر نور جشمی می گویند نه به دو سه میلیون نفر .

وی با اشاره به انتقادات برخی نمایندگان مانند اسماعیل کوثری از نحوه توزیع سبر کالا گفت: درمورد نحوه توزیع سبد کالا نگرانی ها و انتقاداتی وجود دارد و تلاش می کنیم جلسه ای در مجلس برگزار کنیم تا دولت در این خصوص توضیح دهد، ما فکر می کنیم  خیلی بهتر از این می شد سبد کالا را توزیع کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آئین نامه برای نماینده دولت این حق را قائل نشده که به توهین ها پاسخ دهد گفت: من مجبورم به جای نماینده دولت هم صحبت کنم.

وی ادامه داد: متأسفانه ما از واژه ها به موقع استفاده نمی کنیم. آقای کوچک زاده پشت تریبون می گویند عزت ملت فروخته شده، غلط می کند کسی عزت ملت را بفروشد، مگر کسی می تواند عزت این ملت را بفروشد.

باهنر تصریح کرد: من هم ممکن است به مذاکرات ژنو نقد داشته باشم اما مگر مملکت صاحب ندارد که شما از این واژگان استفاده می کنید.