مولایی در گفت‌وگو یا ایلنا:

حضور ایران در اجلاس مونیخ منافع ملی ما را تامین می‌كند

سیاست خارجی

پرونده هسته‌ای ایران یکی از موضوعاتی است که در این کنفرانس مطرح شده است و گفت‌وگوهایی که در حاشیه این اجلاس صورت گرفته است می‌تواند به تفاهم بیشتر و اجماع بین‌المللی برای حل مسئله هسته‌ای کشورمان کمک کند.

یک استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران با اشاره به مواضع جدید سیاست جدید ایران بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم ابراز داشت: تاکنون دولت مواضع خوبی نسبت به گذشته ارائه کرده و حضور در اجلاس مونیخ می‌تواند منافع ملی ایران را تامین و جایگاهش را بهبود ببخشد.

یوسف مولایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص حضور ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: مهمترین مسئله بین‌المللی امنیت است و وقتی یک جلسه و کنفرانس در رابطه با امنیت شکل می‌گیرد ‎؛ نشان از مهم بودن اجلاس است.

این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه کنفرانس امنیتی مونیخ محلی برای تبادل نظر و شناخت و ارزیابی دیدگاه کشورها در خصوص مسائل مهمی چون سیاست خارجی و امنیت است، خاطر نشان کرد: این فضاها، فضاهایی برای تصمیم‌سازی و تصمیمی‌گیری است و حضور ایران به عنوان یک کشور مهم منطقه‌ای در این اجلاس می‌تواند منجر به ارائه دیدگاه‌هایش و شناخت صحیح از آن و کمک به حل دیدگاه‌هایی که در خصوص ایران نسبت به گذشته شکل گرفته است، شود.

وی ادامه داد: پرونده هسته‌ای ایران یکی از موضوعاتی است که در این کنفرانس مطرح شده است و  گفت‌وگوهایی که در حاشیه این اجلاس صورت گرفته است می‌تواند به تفاهم بیشتر و اجماع بین‌المللی برای حل مسئله هسته‌ای کشورمان کمک کند.

این استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران با اشاره به مواضع جدید سیاست جدید ایران بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم ابراز داشت: تاکنون دولت مواضع خوبی نسبت به گذشته ارائه کرده و حضور در این اجلاس نیز می‌تواند منافع ملی ایران را تامین و جایگاهش را بهبود ببخشد.

کد N98653