از سوی شورای نگهبان؛

اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی تائید شد

سیاست داخلی

اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی مصوب جلسه مورخ هشتم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیات وزیران در جلسه مورخ نهم بهمن ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

شورای نگهبان اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش ایلنا‏، اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی مصوب جلسه مورخ هشتم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیات وزیران در جلسه مورخ نهم بهمن ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کد N98543