با مصوبه مجلس؛

بانک مرکزی مجاز به چاپ ایران چک در سقف مصوب شورای پول و اعتبار شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه به بانک مرکزی اجازه دادند در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن ایران چک منتشر کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی از این لایحه کلیه بانک های کشور را موظف کردند تا پایان شهریور ماه سال 93، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال 92 از سوی بانک های عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و یا بخشی از آن پرداخت و  اجرایی نشده را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده) را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی واریز نمایند.

وکلای ملت همچنین با تصویب بند دیگری به بانک مرکزی اجازه دادند نسبت به چاپ و انتشار ایران چک در سقف مصوب شورای پول و اعتبار با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات اندوخته اسکناس اقدام نماید.