مجلس مصوب کرد:

اعطای وام مسکن به جانبازان 15 درصدی/ مبلغ وام مسکن تا 72 میلیون تومان افزایش یافت

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی بانک مرکزی را موظف کردند به صدهزار نفر جانبازان 15 درصد و بالاتر وام مسکن اعطا کند که این وام مسکن در شهرهای بزرگ 72 میلیون تومان در مراکز استانها 100 میلیون تومان در سایر شهرها 50 میلیون تومان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت شب روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشت.

وکلای ملت با الحاق بندی به لایحه بودجه بانک مرکزی را موظف کردند از طریق بانکهای عامل در سال 93 به تعداد 60 هزار نفر از جانبازان 15 درصد و بالاتر به اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدین و فرزندان) ایثارگران با حداقل دو نیم سال حضور در جبهه، فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان 25 درصد و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن بر اساس قوانین مربوطه و برابر قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی برای خرید یا ساخت مسکن اعطا نمایند.

مبلغ تسهیلات مزبور به اعضای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، 72 میلیون تومان مراکز استانها 60 میلیون تومان، سایر شهرها 50 میلیون تومان، روستاها 30 میلیون تومان و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ 4 درصد و با مدت بازپرداخت 20 ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می شود.

پیش از این در گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه مقرر شده بود که در سال 93 به جانبازان 20 درصد و بالاتر وام مسکن تعلق گیرد و مبلغ وام مسکن نیز برای شهرهای بالای یک میلیون نفر 60 میلیون برای مراکز استانها 50 میلیون تومان برای سایر شهرها 40 میلیون تومان و برای روستاها 20 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود.