با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

سازوکار جدید مجلس برای افزایش اشتغال در کارگاههای کشاورزی

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه مقرر کردند کارگاههای کشاورزی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت شب، روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه93، وکلای ملت با الحاق بندی به لایحه بودجه مقرر کردند کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند شود.

این بند مغایر با برنامه پنجم توسعه بود و نیازمند آرای موافق دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس بود. لذا با 178 رای موافق 11 رای مخالف 8 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

در ادامه با پیشنهاد نمایندگان بندی از گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه حذف شد این بند در خصوص عوارض ساخت و ساز و جریمه تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها بود که مقرر می کرد تا سقف 4 هزار میلیارد ریال از این جریمه ها به حساب خزانه معین استان واریز شود. این بند با 121 رای موافق 52 رای مخالف 11 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در مجلس حذف شد.