سبد کالا موضوع تذکر کتبی نمایندگان به رییس جمهوری و دو وزیر کابینه

تذکر,سبد کالا

تهران - ایرنا - اختصاص نیافتن سبد کالا به برخی از اقشار مردم بویژه روستاییان و کارگران موضوع تذکر کتبی برخی نمایندگان به رییس جمهوری و وزرای کابینه شد.

به گزارش ایرنا، تذکرات کتبی نمایندگان به مسوولان اجرایی کشور را ضرغام صادقی عضو هیات رییسه مجلس در نوبت بعد از ظهر جلسه علنی روز دوشنبه مجلس قرائت کرد.

بر این اساس، ایرج عبدی و حمید رضا مشهدی عباسی نمایندگان مردم خرم آباد و دماوند به رییس جمهور درباره اختصاص نیافتن سبد کالا به افراد جویای کار و کشاورزان و روستاییان تذکر دادند.

محمدابراهیم محبی نماینده مردم سنقر به وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر داد که چرا سبد کالای ارزاق به تمامی خانواده هایی که درآمد پایین دارند یا درآمد ندارند مانند افراد بیکار، روستاییان و کارگران روزمزد تعلق نگرفته است.

داود محمدی نماینده مردم قزوین نیز به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ضرورت تخصیص سبد کالای ایرانی به همه اقشار آسیب پذیر و کم درآمد به ویژه کارگران ساختمانی و کسانی که درآمدهای زیر یک میلیون تومان دارند، تذکر داد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در تذکری به رییس جمهور، ضرورت رعایت عدالت در توزیع سبد کالا و رفع نگرانی های مردم کم درآمد را یادآور شد.

حسن تامینی نماینده مردم رشت نیز به رییس جمهوری درباره نارضایتی از توزیع ناعادلانه سبد کالا تذکر داد.

سیدباقر حسینی نماینده مردم زابل نیز در تذکر خود به رییس جمهوری درباره بی توجهی به محرومین، کارگران، روستاییان و کشاورزان و اقشار کم درآمد در اختصاص سبد کالا انتقاد کرد.

ابوالقاسم خسروی نماینده مردم تربت حیدریه نیز به رییس جمهور درباره علت اینکه چرا سبد کالا به قشرهای بسیار نیازمند به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح تعلق نگرفته است، تذکری را مطرح کرد.

احمد سالک نماینده مردم اصفهان نیز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره رعایت عدالت در سبد کالا تذکر داد.

سیدسعید حیدری طیب و محمدحسن آصفری نمایندگان کرمانشاه و اراک نیز در تذکر مشترک خود به رییس جمهور درباره تبعیض در توزیع سبد کالا به افراد محروم و نیازمند جامعه گلایه کردند.

محمد اسماعیلی نماینده زنجان نیز در تذکر خود به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره علت عدم توزیع سبد کالا در بین روستاییان انتقاد کرد.

ایرج ندیمی نماینده لاهیجان دیگر نماینده ای بود که در تذکری به رییس جمهوری خواستار بازنگری در ارایه سبد کالا برای بازبینی در حد نصاب قیمتی و افراد تحت شمول شد.

نعمت الله منوچهری نماینده مردم پاوه نیز در تذکر خود به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ساماندهی توزیع سبد کالای یارانه ای و توجه به اقشار کم درآمد و مناطق محروم تذکر داد.

احمد آریایی نژاد نماینده مردم ملایر از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تسریع در احقاق حقوق کسانی شد که سبد کالا شامل حال شان نشده و مستحق این خدمت هستند.

ناصر سودانی نماینده مردم اهواز نیز به وزرای تعاون و صنعت درباره بازنگری عاجل در نحوه توزیع سبد کالا تذکر داد.

موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در تذکر خود به رییس جمهور بر لزوم برنامه ریزی صحیح و شناسایی اقشار نیازمند برای اختصاص سبد کالا و توجه به روستاییان و بیکاران تاکید کرد.

فاطمه رهبر نماینده مردم تهران نیز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اصلاح نحوه توزیع سبد کالا تذکری مطرح کرد.

سیام**2025**1449
کد N100614