نعمتی در تذکری عنوان کرد:

مجلس باید بسترساز سرمایه گذاری باشد

مجلس

در کشور مشکل سرمایه گذاری داریم و از سرمایه گذاران دعوت می کنیم که در کشور سرمایه گذاری کنند و از طرف دیگر در سرمایه گذاری مانع ایجاد می کنیم.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس تاكید كرد: مجلس باید بسترساز سرمایه گذاری باشد نه اینکه هیئت ریسه با آن مخالفت کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهروز نعمتی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور در تذکری با استناد به ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: در کشور مشکل سرمایه گذاری داریم و از سرمایه گذاران دعوت می کنیم که در کشور سرمایه گذاری کنند و از طرف دیگر در سرمایه گذاری مانع ایجاد می کنیم.

نماینده مردم اسدآباد در ادامه با بیان اینکه مشکل کشور در حال حاضر بحث عدم سرمایه گذاری در داخل است، تصریح کرد: مجلس باید بسترساز سرمایه گذاری باشد نه اینکه هیئت ریسه با آن مخالفت کند.

در ادامه ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست مجلس را عهده دار بود در پاسخ به تذکر نعیمی خاطرنشان کرد: هیئت رئیسه پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را داد و بحث رجوع به لایحه دولت مانعی ندارد. در نتیجه تذکر شما وارد نیست.

کد N100592