دفتر حزب مشارکت مجدداً پلمب شد

دفتر حزب مشارکت

در پی فک پلمب دفتر مرکزی حزب مشارکت، دقایقی قبل دادستانی تهران بار دیگر دفتر این حزب منحله را پلمب کرد

به گزارش آفتاب به نقل از فارس، در پی فک پلمب دفتر مرکزی حزب مشارکت، دقایقی قبل دادستانی تهران بار دیگر دفتر این حزب منحله را پلمب کرد.
گفتنی است براساس ماده 543 قانون مجازات اسلامی هر گاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمب شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از 3 ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا 6 ماه یا حداکثر (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.
کد N100427