نماینده پارلمان عراق در دیدار با رییس مجلس شورای اسلامی :

دولت عراق در مبارزه با گروههای تروریستی بسیار جدی است

کد N100337