قاضی پور در پیشنهاد حذف بند الحاقی تبصره 9 لایحه بودجه:

با فشار بیشتر بر تولید و مردم مخالفیم

مجلس

طبق بند الحاقی تبصره 9 بخش درآمدی لایحه بودجه 93 از ابتدای سال 1393 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده دولت اضافه می گردد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این بند الحاقی با بیان اینکه این بند خلاف آن چیزی است که در قالب برنامه آمده است، اظهار داشت: این بند باعث فشار بیشتر بر مردم می شود. چرا که مصرف کننده نهایی باید مالیات ارزش افزوده را پرداخت کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، نادر قاضی پور در نشست علنی امروز -دوشنبه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند الحاقی تبصره 9 بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور پیشنهاد حذف این بند را در مجلس مطرح کرد که براساس این بند از ابتدای سال 1393 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده دولت اضافه می گردد.

نماینده مردم ارومیه در مخالفت با این بند الحاقی با بیان اینکه این بند خلاف آن چیزی است که در قالب برنامه آمده است، اظهار داشت: این بند باعث فشار بیشتر بر مردم می شود. چرا که مصرف کننده نهایی باید مالیات ارزش افزوده را پرداخت کند.

وی در ادامه افزود: از آنجایی که کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون اصل 44 نیز تصویب این بند را به ضرر تولید ملی می‌داند ما تقاضای حذف این بند را داریم.

قاضی‌پور با اشاره به اینکه سرمایه‌داران هیچ مشکلی با این موضوع ندارند ولی فشار بر اقشار کم درآمد بیشتر می‌شود، گفت: ما با کلیات موافق هستیم اما با فشار بیشتر بر تولید و مردم مخالفیم.

کد N100175