با موافقت نمایندگان؛

اوراق مشارکت فروش نرفته دولت قابل واگذاری به پیمانکاران‌‌ همان طرح است

دولت

در بند ب این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ سی هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

با موافقت نمایندگان؛ اوراق مشارکت فروش نرفته دولت و شرکت‌های وابسته به ۷ وزارتخانه، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین کننده تجهیزات‌‌ همان طرح است.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت شب امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با بند ج تبصره ۶ این لایحه موافقت کردند.

بر این اساس با موافقت نمایندگان اوراق مشارکت فروش نرفته طرح‌های شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات‌‌ همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب ذی‌ربط و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است.

براساس بند ج تبصره ۶ اوراق واگذارشده، قابل بازخرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

گفتنی است براساس بند ج تبصره ۶ اوراق مشارکت فـروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف)و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات‌‌ همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب ذی‌ربط و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

لازم به ذکر است در بند الف تبصره ۶ به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک و با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتمصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر نمایند.

همچنین در بند ب این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ سی هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

کد N98024