با تصویب نمایندگان؛

اوراق مشارکت منتشره در سال93 از پرداخت مالیات معاف شد

مجلس

اصل بند مذکور به رأی گذاشته شد که در نهایت این بند با 161 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحبن به تصویب رسید.

نمایندگان مردم در خانه ملت با معاف شدن اوراق مشارکت و صکوک موضوع قانون بودجه سال 93 از پرداخت مالیات موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت شب امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور بند (ح) تبصره 6 این لایحه را مغایر با قانون پنجساله پنجم توسعه دانستند و سپس اصل بند مذکور به رأی گذاشته شد که در نهایت این بند با 161 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحبن به تصویب رسید.

در بند (ح) تبصره 6 لایحه بودجه آمده است اوراق مشارکت و صکوک منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

کد N98015