شهرداری ها می توانند تا 70هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کنند

اوراق مشارکت شهرداری

تهران- ایرنا- مجلس شورای اسلامی به شهرداری ها مجوز داد تا سقف 70 هزار میلیارد ریال با اطلاع وزارت کشور و مجوز بانک مرکزی اوراق مشارکت و سکوک با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن ، منتشر کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی شامگاه یکشنبه در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 93کل کشور در بند د تبصره 6 این لایحه به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آن ها اجازه دادند به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و اطلاع وزارت کشور تا سقف 70هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و سکوک با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن منتشر کنند.

همچنین در بند هـ تبصره 6 بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت با نرخ مالیاتی صفر مصوب شده است.

نمایندگان مجلس همچنین در بند ح همین تبصره اجازه دادند اوراق مشارکت و سکوک منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف باشد.

سیام(3)9103*9254**1449
کد N98009