با تصویب مجلس؛

شهرداریها مجاز به انتشار اوراق مشارکت تا سقف 7 هزار میلیارد تومان شدند

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهرداری های کشور و سازمانهای وابسته به آنها مجاز شدند که به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی نوبت شب روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور نمایندگان در بررسی بندهایی از یک تبصره از لایحه بودجه به دولت اجازه دادند تا مبلغ 30 هزار میلیارد ريال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه اخذ شده به ردیف شماره 310102 جدول شماره 5 این قانون واریز نماید.

همچنین وکلای ملت مصوب کردند اوراق مشارکت فروش نرفته طرحهای بندهای الف و ب این تبصره به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تایید رئیس دستگاه اجرای و ذیحساب، ذیربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند که به شهرداری های کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اطلاع وزارت کشور تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری ها منتشر نمایند.