مجلس به دولت اجازه داد 30هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی منتشر کند

30هزار میلیارد اوراق مشارکت

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا مبلغ 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس یکشنبه شب در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 93 کل کشور مصوب کردند وجوه حاصل از فروش این اوراق مشارکت به خزانه واریز شود.

نمایندگان مجلس در بند ج تبصره 6 لایحه بودجه سال 93 کل کشور مصوب کردند که اوراق مشارکت فروش نرفته به میزان 150 هزار میلیارد ریال که مربوط به شرکت های وابسته به وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی همچنین 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت توسط دولت، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تایید رییس دستگاه اجرایی و ذی حساب ذیربط و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری است.

همچنین اوراق واگذار شده قابل خرید، قبل ازسررسید توسط بانک عامل نیست.

سیام(3)9103**1449
کد N97989