مجوز مجلس به شرکتهای تابعه 7 وزارتخانه برای انتشار اوراق مشارکت تا سقف 15 هزار میلیارد تومان

مجلس

با تصویب نمایندگان شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه، دفاع ، ارتباطات، صنعت و جهاد کشاورزی مجاز به انتشار اوراق مشارکت تا سقف 150 هزار میلیارد ریال شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت شب روز شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه سال 93 کل کشور نمایندگان در بررسی تبصره ای از لایحه بودجه مقرر کردند به شرکتهای وابسته و تابعه وزارت خانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 تا سقف 150 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک و با رعایت ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دوات مصوب 27/11/1380 با تضمین خود در خصوص اصل و سود منتشر نمایند.