داود اوغلو: سازمان ملل در سوریه شکست خورده است

سوریه,سازمان ملل متحد

تهران – ایرنا – ˈاحمد داود اوغلوˈ وزیر امور خارجه ترکیه از شکست جامعه جهانی برای پایان دادن به بحران در سوریه انتقاد کرد و گفت: دبیر کل سازمان ملل روزی به این خاطر پوزش خواهد خواست.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از مونیخ، داوداوغلو در نشست امنیتی مونیخ افزود: نظام بین المللی همان طور که در بوسنی برای سه سال و در رواندا برای چندین سال شکست خورده در سوریه نیز با ناکامی روبه رو شده است.

وزیر خارجه ترکیه به پوزش خواهی سازمان ملل متحد برای اقدام نکردن به موقع در بوسنی و هرزگوین اشاره کرد و ادامه داد: روزی یک دبیر کل سازمان ملل متحد هم به حمص و یرموک خواهد رفت و عذرخواهی خواهد کرد.

داوداوغلو همچنین به تحولات کشورهای عربی و پیامدهای آن اشاره کرد و ادامه داد: مردم سوریه اکنون در تاریکی گیر افتاده اند و نمی توانند خورشید را ببینند.

وزیر امور خارجه ترکیه بدون اشاره به نقش دولت متبوعش در کمک به گروههای معارض و تروریستی در سوریه به حضور 700 هزار پناهنده سوری در ترکیه اشاره کرد و افزود: شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون حتی یک گام هم برای مردم سوریه برنداشته است.

وی گفت: چین، روسیه، آمریکا، فرانسه، انگلیس یا یک عضو دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد باید همین امروز درباره سوریه تصمیم بگیرند.

سازمان ملل و سازمان بین المللی حقوق بشر به تازگی در گزارشی ترکیه را برای کمک و مسلح کردن گروههای معارض و تروریستی در سوریه متهم کرد.

، Ahmet Davutoglu ،

مترجمام**1486**1010
کد N97951