با تصویب نمایندگان صورت می گیرد؛

اختصاص 18 درصد منابع صندوق توسعه ملی به طرح های بالادستی نفت و گاز

مجلس,اختصاص 18 درصد منابع صندوق توسعه ملی به طرح های بالادستی نفت و گاز

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه دادند در صورت وجود تقاضای سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی و تعاونی 18 درصد از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی صرف طرح های بالادستی نفت و گاز شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه دادند در صورت وجود تقاضای سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی و تعاونی 18 درصد از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی صرف طرح های بالادستی نفت و گاز شود.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نوبت بعد از ظهر جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه 1393 کل کشور دو بند الحاقی به تبصره 5 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.

با تصویب مجلس، در صورت تقاضا 18 درصد از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه 1393 کل کشور به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح های توسعه ای بالا دستی نفت و گاز اختصاص می یابد.

همچنین در بند الحاقی دیگری، در سال 1393 طرح های نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات ارزی دریافت کرده اند و اکنون به دلیل عوامل غیر ارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند می توانند با رعایت ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات صندوق توسعه ملی باقیمانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت کنند.

 

کد N97924