طاهری در تذکر نسبت به اقدام صورت گرفته در مجلس:

توزیع گزارش کمیسیون تلفیق توسط معاونان پارلمانی دولت، خلاف قانون است

مجلس

ما هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم که کمیسیون تلفیق گزارشی را منتشر کند.

نماینده مردم گرگان گفت یکی از معاونان پارلمانی دستگاه دولتی برگه‌ای را از گزارش کمیسیون تلفیق بین نمایندگان توزیع کرده که براساس ماده 24 آیین نامه داخلی این کار خلاف قانون است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدعلی طاهری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور در تذکری با استناد به ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس گفت: یکی از معاونان پارلمانی دستگاه دولتی برگه‌ای را از گزارش کمیسیون تلفیق بین نمایندگان توزیع کرده که براساس ماده 24 آیین نامه داخلی این کار خلاف قانون است.

نماینده مردم گرگان با بیان اینکه ما هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم که کمیسیون تلفیق گزارشی را منتشر کند، خواستار رسیدگی به این امر شد.

کد N97821