شوخی باهنر با یک نماینده: وقتی رئیس می گوید کارمندان شب هم باید کار کنند

مجلس

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یک نماینده گفت: کارمندان تعهد کردند روزی 8 ساعت کار کنند، رئیسشان می تواند بگوید شب هم 8 ساعت کار کنید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بهروز نعمتی، نماینده مردم اسدآباد در تذکر آیین نامه ای گفت: بر اساس ماده 187 آیین نامه داخلی مجلس ما مکلفیم قانون را اجرا کنیم نه برداشت از قانون را.

وی افزود: در این ماده از قانون آمده است برای بررسی بودجه جلسات علنی مجلس شورای اسلامی حداقل "روزی" نه "شبی"، چهار ساعت باشد و این روز کاملا موضوع را روشن کرده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: باید قانون را اجرا کنیم نه برداشت قانون را. آقای باهنر شما از علمای قانونی هستید باید بدانید که فرق بین شب و روز چیست.

نعمتی خاطر نشان کرد: بعد از نماز مغرب و اعشاء، شب است. یا در این باره رای بگیرید یا خلاف شرع انجام ندهید.

به گزارش مهر، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: ماده 197 آئین نامه داخلی مجلس می گوید در صورتیکه رئیس جلسه تذکر را وارد بداند به آن ترتیب اثر می‌دهد، اما ما این تذکر را وارد نمی دانیم. وی افزود: یک شوخی با آقای نعمتی می کنم، کارمندان تعهد کردند روزی 8 ساعت کار کنند، اما رئیسشان می تواند بگوید شب هم 8 ساعت کار کنید.