تذکر طاهری به روش رأی‌گیری قیام و قعود؛

باهنر: در گذشته همه رأی‌گیری‌ها با این روش انجام می‌شد

مجلس

در رأی گیری‌هایی که به صورت قیام و قعود انجام شد، بدون اینکه فرصتی برای شمارش دقیق نمایندگان رأی دهنده ایجاد گردد، نتیجه اعلام شد. به نظر من در اینجا حق مخالفین ضایع شده است.

یک نماینده مجلس درباره عدم شمارش دقیق تعداد موافقان و مخالفان در شیوه رأی گیری قیام و قعود تذکر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، در جلسه نوبت بعداز ظهر مجلس شورای اسلامی که سیدعلی طاهری در واکنش به اخلال ایجاد شده در دستگاه الکترونیکی رأی گیری مجلس، با استناد به ماده 122 و 127 گفت: در رأی گیری‌هایی که به صورت قیام و قعود انجام شد، بدون اینکه فرصتی برای شمارش دقیق نمایندگان رأی دهنده ایجاد گردد، نتیجه اعلام شد. به نظر من در اینجا حق مخالفین ضایع شده است.

وی با ارائه این پیشنهاد که دو رأی‌گیری که با روش قیام و قعود انجام شده باید تجدید گردد، اضافه کرد: پیشنهاد من این است که در رأی‌گیری مجدد تعداد دقیق مخالفین و موافقین اعلام گردد.

در پاسخ به این تذکر محمدرضا باهنر که ریاست جلسه نوبت بعداز ظهر مجلس را برعهده دارد، گفت: برخی دوستان که تشریف نداشتند نمی‌دانند در گذشته که همه رأی‌گیری ها با روش قیام و قعود انجام می‌شد، کسانی که در جایگاه هیئت رئیسه بودند می‌توانستند از بالا تعداد اکثریت و اقلیت و میزان رأی‌دهندگان را تشخیص دهند.

باهنر گفت: وقتی دبیران محترم درباره تصویب یا عدم تصویب یک طرح در روش قیام و قعود اختلافی ندارند نیازی به شمارش تک تک نمایندگان نیست.

کد N97777