با مصوبه مجلس؛

بدهی دولت به بانک ها تسویه می شود

مجلس

بدهی دولت به بانک ها از طریق منابعی که بانک ها از صندوق ذخیره ارزی به بخش های خصوصی در سال 93 تسهیلات دادند تسویه می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس و در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه نمایندگان مجلس مقرر کردند که بدهی دولت به بانک ها از طریق منابعی که بانک ها از صندوق ذخیره ارزی به بخش های خصوص یدر سال 93تسهیلات داده اند تسویه می شود بر این اساس نمایندگان مجلس مقرر کردند صد درصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی شده است و در سال 93وصول می شود بابت تسویه بدهی دولت به این بانک ها لحاظ می گردد و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک های مربوط منظور می شود. بانک های عامل موظفند رأساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام نمایند.

از آنجائی که این بند مخالف با برنامه پنجم توسعه بود به دو سوم آراء نمایندگان حاضر نیاز داشت که با قیام نمایندگان تصویب شد.

همچنین مقرر شد نحوه تسویه حساب مطالبات مزبور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگر جرایم و اختیارات هیأت مدیره بانک ها بر اساس دستورالعملی باشد که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی پول و اعتبار می رسد.

علاوه بر این وکلای ملت به صندوق توسعه ملی اجازه دادند با رعایت ماده 84قانون برنامه پنجم توسعه مبلغ دو میلیارد دلار در بانک های کشور هدف، سپرده گذاری نمایند. استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوز های این قانون به هر شکل ممنوع است.