محجوب با ارائه پیشنهاد حذف بند الحاقی به تبصره 3؛

فرار بانک عامل از تعهداتش را تسهیل نكنید

مجلس

آیا مجلس می خواهد خود در این حکم تصرف غیرقانونی داخل شود و مبالغی را بخشش کند. البته این اختیار مجلس است، اما ما می‌نویسیم خائن و بعد آن را تغییر داده می‌نویسم خادم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد حذف بند الحاقی تبصره 3 در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393 را ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، در جلسه نوبت بعدازظهر مجلس شورای اسلامی علیرضا محجوب گفت: بند «ی» می گوید پرداخت تسهیلات از محل منافع صندوق بدون تعیین توجیه اقتصادی و مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهدبود.

محجوب اضافه کرد: الآن شما فرار بانک عامل از تعهداتش را تسهیل می‌کنید. این قانون صراحتا بر مبنای منفعت بانک عامل نوشته شده است. آن هم به صورتی که معلوم نیست چقدر وجه در اختیار آن است. ما گفته ایم و تکرار کرده ایم که این ملقمه قانونگذاری نیست که کمیسیون تلفیق یا کسانی که در دولت نشسته اند هرجا که کسری قانونی دارند در بودجه سالانه حل و فصل کنند.

نماینده تهران اضافه کرد: این کار نیازمند طی مراحل قانونی است. در ضمن ما فرض کنیم که مجلس می خواهد امتیازی بدهد باید معلوم شود چه میزان و چه مبلغ. ما بعنوان مجلس حق داریم از دولت و کمیسیون تلفیق سوال کنیم چقدر بودجه می خواهد اختصاص دهد. چقدر بودجه از جیب مردم قرار است به دیگران داده شود. دولت باید این مبالغ را اعلام کند و کتبا در قانون بنویسد.

محجوب افزود: در قانون آمده است که اگر کسی چنین کند حکم تصرف غیرقانونی دارد. آیا مجلس می خواهد خود در این حکم تصرف غیرقانونی داخل شود و مبالغی را بخشش کند. البته این اختیار مجلس است، اما ما می‌نویسیم خائن و بعد آن را تغییر داده می‌نویسم خادم.

وی در پایان گفت: بنابراین من از نمایندگان محترم درخواست می کنم به پیشنهاد حذف بند الحاقی 3 رأی دهند.

بند الحاقی 3 می گوید: در سال 1393 طرح های نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات ارزی دریافت نموده اند و در حال حاضر به دلیل عوامل غیر ارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند می توانند با رعایت ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات صندوق توسعه ملی باقیمانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت نمایند.

در رأی گیری حذف بند الحاقی 3 اکثریت نمایندگان رأی مخالف دادند به این ترتیب پیشنهاد حذف ارائه شده از تصویب نمایندگان نگذشت.

کد N97624