با تصویب نمایندگان؛

10 درصد منابع صندوق توسعه ملی به طرح‌های بخش صنعت و معدن اختصاص یافت

مجلس

بر اساس مصوبه مجلس، ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی صنعت و معدن به استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را به طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی بخش صنعت و معدن اختصاص دادند.

به گزارش ایلنا، بر اساس مصوبه مجلس، ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی صنعت و معدن به استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌شود.

کد N97596