ظریف اعلام کرد:

جزئیات دیدار کری و ظریف / دیدار به درخواست طرف امریکایی بوده است

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه ایران در خصوص دیدار کری با وی گفت: در این دیدار برخی مسائل کلی مرتبط با دور بعدی مذاکرات ایران با 1+5 ، در مورد نحوه پیگیری بحث هسته ای و شروع و ادامه مرحله بعدی مطرح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف در خصوص این دیدار که در پی درخواست وزیر خارجه آمریکا در محل اقامت وزیر امور خارجه کشورمان برگزار شد ، خاطر نشان کرد : در این دیدار برخی مسائل کلی مرتبط با دور بعدی مذاکرات ایران با 1+5 ، در مورد نحوه پیگیری بحث هسته ای و شروع و ادامه مرحله بعدی مطرح شد. بحث های کلی که نیاز است در ابتدا مطرح شود برای اینکه دنبال شود.

وی افزود : در همه موارد هم این بحث ها را با شفافیت بر اساس حقوق مردم ایران و ضرورت رسیدن به یک راه حل قابل قبول مبتنی بر رعایت حقوق مردم و طرفهای مذاکره مطرح کردیم.