با تصویب مجلس؛

10 درصد از صندوق توسعه ملی به موسسات غیردولتی صنعت و معدن و گردشگری اختصاص یافت

مجلس

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال 93 کل کشور به صورت ریالی به موسسات عمومی غیردولتی صنعت و معدن و گردشگری اختصاص می یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بودجه سال 93 کل کشور نمایندگان با تصویب بندی از یک تبصره از بودجه 93 کل کشور مقرر کردند که 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1393 کل کشور به صورت ریالی برای بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی صنعت و معدن و گردشگری به استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص یابد.

تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.