سی و پنجمین فجراستقلال/2

استقلال با مذاکره برای سازش همخوانی ندارد/ ایران بنا دارد یک دوره غرب را راستی آزمایی کند

احزاب و تشکلها

نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، با بیان اینکه ایران اسلامی در این سی و پنج سال چنان با قدرت و مستقل بود که 5+1 که هیچ همه دنیا هم نتوانستند مطلبی را به این نظام دیکته کنند، گفت: باید با غرب مستقل مذاکره کنیم نه اینکه مذاکره سازش کارانه کنیم. اگر نتوانیم کشورمان را مستقل بسازیم و برای پیشرفت و توسعه بر مذاکره و سازش با غرب حساب باز کینم قطعا در راه استقلال انحراف ایجاد خواهد شد.

اسدالله بادمچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در تعریف واژه استقلال به عنوان یکی از ارکان انقلاب اسلامی، گفت: استقلال چند بعد دارد که یک بعد آن استقلال روحی و فردی است. یعنی انسان مستقل باشد و خود سرنوشتش را تعیین کند. اگر تک تک انسان ها مستقل نباشند یک ملت و کشور مستقل به وجود نخواهد آمد؛ بنابراین شرط اول استقلال، استقلال فردی است.

وی تصریح کرد: بعد از استقلال فردی و روحی نوبت به استقلال حکومت می رسد است . بعد از انقلاب ایران یک نظام ولایی بر مبنای اسلام شکل گرفت. نظامی که تقلیدی نبود مانند مشروطه که برگرفته از نظام کشورهای انگلیس،فرانسه و بلژیک بود.

عضو ارشد حزب موتلفه، با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی یک مدل حکومی جدید و بدون تیکه بر نظام حاکم بر شرق و غرب پدید آمد، گفت: امروز که سی و پنجمین سالگرد انقلاب را جشن می گیریم و در شرایطی هستیم که هیچ کشوری و قدرتی نمی تواند مطلبی را به ایران دیکته کند و این استقلال مربوط به استقلال فردی و روحی مردم ایران و اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

وی یادآور شد: ایران اسلامی در این مدت چنان باقدرت و مستقل بود که  5+1 که هیچ همه دنیا هم نتوانستند مطلبی را به این نظام دیکته کنند و حالا اوباما می گوید تحریم ها ایران را به پای میز مذاکره کشاند اما ما جواب می دهیم که ایران سی سال است که تحریم است و در این مدت مقاومت کرده و بطور مستقل خواسته است فناوری هسته ای داشته باشد و  بطور مستقل تصمیم گرفته سلاح هسته ای نسازد و امروز هم بطور مستقل تصمیم گرفته است یک دوره غرب را راستی آزمایی کند و هیچکس توانایی تحمیل خواسته خود به ایران را ندارد.

بادامچیان، با بیان اینکه ایران هرآنچه تصمیم می گیرد و عمل می کند مربوط یه سیاست گذاری مستقل خود تحت نظر ولایت فقیه استف گفت: نسل جوان هم اگر یادش برود خودش بطور مستقل انتخاب کند و تصمیم بگیرد،این استقلال حفظ نخواهد شد و حاکمان هم اگر این تصور را پیدا کنند که با غرب سازش کنند این خطر است.

نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، با تاکید براینکه سیاستمداران و کارگزاران نظام باید در راستای این استقلال کوشا باشند، گفت: اگر حاکمان ما تصور کنند با غرب سازش کنیم تا برخی از مشکلات اقتصادی حل شود این سیاست آسیب زننده است.

وی یادآور شد: ما باید با غرب مستقل مذاکره کنیم نه اینکه مذاکره سازش کارانه کنیم. اگر نتوانیم کشورمان را مستقل بسازیم و برای پیشرفت و توسعه بر مذاکرات و سازش با غرب حساب باز کینم قطعا در این راه استقلال انحراف ایجاد خواهد شد.

بادامچیان با بیان اینکه اقتصاد تکنوکراتی و لیبرالی با استقلال همخوانی ندارد، خاطرنشان کرد: سیاست های اقتصادی باید مبتنی بر اقتصاد اسلامی گرفته شود. باید بطور مستقل قدرت دفاعی ، هسته ای و عملی خود را تکمیل کنیم و کتب دانشگاهی را از حالت تقلیدی خارج و بر اساس آموزه های دینی و بومی بازنویسی کینم تا بتوانیم درخت استقلال را که با خون هزاران شهید آبیاری شده است را تنومند نگه داریم.

-----

پرونده ویژه دهه فجر انقلاب اسلامی/ سی پنجمین فجر استقلال -2