۶۲ نفر از معترضان عضو اخوان المسلمین تبرئه شدند

سیاسی

این افراد در ماه آگوست گذشته و در جریان درگیری‌های پلیس ضد شورش مصر با هواداران «محمد مرسی» رئیس جمهوری برکنار شده مصر در «الرمسیس» و مسجد فتح» بازداشت شده بودند.

دادگاهی در مصر ۶۲ معترض عضو جماعت اخوان المسلمین را از اتهام اغتشاش تبرئه کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، دادگاه جنایی شمال قاهره ۶۲ معترض عضو جماعت اخوان المسلمین از جمله تصویربردار شبکه تلویزیونی «الجزیره» را از اتهام اوباشگری و اغتشاش تبرئه کرد.

این افراد در ماه آگوست گذشته و در جریان درگیری‌های پلیس ضد شورش مصر با هواداران «محمد مرسی» رئیس جمهوری برکنار شده مصر در «الرمسیس» و مسجد فتح» بازداشت شده بودند.

اعضای تبرئه شده اخوان المسلمین متهم به بستن راه‌ها، تیراندازی به شهروندان طی تظاهراتی که خواستار بازگشت مرسی به قدرت بود، شدند، اما متهمان این اتهامات را رد کرده و تاکید کردند که پلیس به شکل تصادفی آن‌ها را بازداشت کرده است.

کد N97021