خانم نخست‌وزیر پای صندوق رأی

انتخابات سراسری تایلند امروز ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز شد. یینگلاک شیناواترا، نخست‌وزیر تایلند در اولین ساعات رأی گیری‌ پای صندوق حاضر شد.

خانم نخست‌وزیر پای صندوق رأیانتخابات سراسری تایلند امروز ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز شد. یینگلاک شیناواترا، نخست‌وزیر تایلند در اولین ساعات رأی گیری‌ پای صندوق حاضر شد.

 

 

 

رویترز

52261

کد N96719