آغاز مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان/ دو نفر از مسئولان ستاد انتخاباتی "عبدالله" کشته شدند