محجوب در تذکری آیین نامه‌ای؛

پیشنهادات چاپی مقدم بر پیشنهادات شفاهی نمایندگان است

مجلس

ابوترابی فرد که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر محجوب گفت: تذکر شما کاملا وارد است.

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در تذکری آیین نامه‌ای خطاب به هیات رئیسه مجلس اظهار کرد: پیشنهادات چاپی برای تبصره‌ها و بندهای بودجه بر پیشنهادهای شفاهی و لحظه‌ای نمایندگان که اکنون پیشنهاد خود را ارائه می‌دهند، مقدم است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب ادامه داد: امروز در دو یا سه مورد با رعایت نشدن آیین نامه دراین خصوص مواجه شده‌ایم و همین الان نیز چنین اتفاقی می‌افتد از شما می‌خواهم که این رارعایت کنید.

ابوترابی فرد که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر محجوب گفت: تذکر شما کاملا وارد است.

کد N96577