قاضی پور در تذکری مطرح کرد؛

انتقاد از شیوه ارائه سبد کالا/ برخی اعضای تلفیق بودجه هنگفتی برای حوزه های خود تخصیص داده اند

مجلس

نماینده مردم ارومیه از تشکیل صف های طولانی در کشور برای دریافت سبد کالا انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در تذکری در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی در خلال بررسی جزئیات لایحه بودجه اظهار داشت: ظاهراً پیوست هایی در بین برخی نمابندگان توزیع شده مبنی بر اینکه برخی اعضای کمیسیون تلفیق برای حوزه انتخابی خودشان پول های هنگفت تخصیص داده اند.

وی در ادامه در تذکری به دولت نسبت به تشکیل صف های طولانی در کشور برای دریافت سبد کالا انتقاد کرد.

در ادامه محمد حسن ابوترابی فرد رئیس جلسه خطاب به قاضی پور گفت: به جز گزارش رسمی که کمیسیون تلفیق ارائه داده هیچ گزارش دیگری از این کمیسیون وجود ندارد البته کمیسیون تلفیق برخی مصوباتی داشته اما هنوز این مصوبات چاپ نشده است در نهایت تصمیم آخر را کمیسیون تلفیق می گیرد و حتما این تصمیم در چارچوب آئین نامه و متناسب با دغدغه های نمایندگان خواهد بود.