دستگاههای شمارش آرای مجلس دچار مشکل شد

مجلس

در پی ایجاد اشکال در دستگاههای شمارش آرای مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه بودجه برای دقایقی متوقف شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه در دستور کار قرار داشت.

در جریان بررسی یکی از بندها در خصوص افزایش درصد استفاده بخش های کشاورزی از منابع صندوق توسعه ملی در هنگام رای گیری، دستگاههای شمارش آرا دچار مشکل شد و با اعتراض نمایندگان مدت کوتاهی بررسی لایحه بودجه 93 متوقف شد.

در این هنگام تذکرات کتبی نمایندگان قرائت شد. این تذکرات بر اساس روال معمول همیشه در پایان جلسه یا آغاز جلسه نوبت عصر و شب قرائت می شد.

پس از پایان قرائت تذکرات کتبی، از آنجا که مشکل دستگاههای رای گیری نمایندگان برطرف نشد، هیات رئیسه ترجیح داد شنونده تذکرات شفاهی نمایندگان باشد.

پس از حدود 15 دقیقه توقف بررسی لایحه بودجه، با رفع اشکال دستگاههای رای گیری، نمایندگان مجددا به بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه پرداختند.